Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης και με την ευγενική δωρεά-χορηγία της καθηγήτριας της βουλγάρικης γλώσσας, Νίκης Παρίση, προσφέρει δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης της βουλγάρικης γλώσσας για αρχάριους (επίπεδο Α1), σε ένα τμήμα 25 ατόμων, διάρκειας 50 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους είτε είναι δημότες είτε κάτοικοι του δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι Δημότες Θεσσαλονίκης (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) ή κάτοικοι Δήμου Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας).

Τα μαθήματα διάρκειας δύο διδακτικών ωρών θα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 16:00 έως 18:00, κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος 2018.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 132.

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των συμμετεχόντων, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και έχει δικαίωμα να απουσιάσει το μέγιστο σε δύο μαθήματα. Σε κάθε σπουδαστή που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η αίτηση θα αναρτηθεί εδώ: https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/bulgarian2018 στις 23/04/2018 και ώρα 09:00 π.μ., έως τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακολουθώντας τη διαδρομή https:Thessaloniki.gr/ θέλω-από -το δήμο/ θέλω-να-εξυπηρετηθώ/ σπουδάζω/ Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εκμάθησης της Βουλγάρικης Γλώσσας για αρχάριους (επίπεδο Α1) μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 2313318666 και 2313318661