Το 7ο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Απριλίου 2018, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου έχει ως στόχο να προβληθεί το μεγάλο ερευνητικό, εκπαιδευτικό, κλινικό, ερευνητικό και κυρίως κοινωνικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, τα οποία συμμετέχουν στις εργασίες του, από κοινού, με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε εκτός από την εκπαιδευτική εμπειρία, να καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας και πίστης στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας. «Ο φοιτητής δεν αρκεί μόνο να εμπλέκεται στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων, αλλά θα πρέπει να συμμετέχει και στη διαδικασία δημιουργίας νέας γνώσης» αναφέρει ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης.

Το Συνέδριο δίνει την ευκαιρία στους Τομείς, τις Κλινικές και τα Εργαστήρια του Τμήματος να αναδείξουν το πολύπλευρο έργο τους, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με το κοινό και δημιουργήσουν συνθήκες συνεργασίας. Επιπλέον, το Συνέδριο δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την ερευνητική διαδικασία, αφού συμμετέχουν, υπό την καθοδήγηση των Καθηγητών τους, σ’ όλα τα στάδια της έρευνας, της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων, της συγγραφής, της ανακοίνωσης της εργασίας.

Τελετή Λήξης με την αναβίωση του «Χορού της Ανθισμένης Αμυγδαλιάς»

Με μία εκδήλωση που έχει ως συμβολισμό τον ερχομό της Άνοιξης και που τα παλαιότερα χρόνια ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας της πόλης, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του Συνεδρίου. Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ο θεσμός του «Χορού της Ανθισμένης Αμυγδαλιάς» θα αναβιώσει ξανά στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 14 Απριλίου 2018 και ώρα 21:00, στο ξενοδοχείο «Porto Palace».