Δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της αλβανικής γλώσσας για αρχάριους (επίπεδο Α1), της ιταλικής γλώσσας για αρχάριους (επίπεδο Α1), αλλά και ιταλικών για τον Τουρισμό προσφέρει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αλβανικά θα υπάρχει ένα τμήμα 25 ατόμων, διάρκειας 50 ωρών, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν με την ευγενική δωρεά-χορηγία της Καθηγήτριας της Αλβανικής Γλώσσας, κυρίας Σπάχο Λορέτας. Τα μαθήματα διδασκαλίας διάρκειας δύο διδακτικών ωρών θα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή από 10:00 έως 12:00, κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος 2018.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 132.

Η αίτηση θα αναρτηθεί εδώ : https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/albanian2018 στις 02/04/2018 και ώρα 09:00 π.μ., έως τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακολουθώντας τη διαδρομή https:Thessaloniki.gr/θέλω-από -το δήμο/θέλω-να-εξυπηρετηθώ/σπουδάζω/Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Παράλληλα, τα μαθήματα ιταλικών θα γίνουν με την ευγενική δωρεά-χορηγία του Καθηγητή της Ιταλικής Γλώσσας, Μάρκου Νικόλαου, και περιλαμβάνουν εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας για αρχάριους (επίπεδο Α1), σε ένα τμήμα 25 ατόμων, διάρκειας 40 ωρών και Ιταλικά για τον Τουρισμό επίσης σε ένα τμήμα 25 ατόμων, διάρκειας σαράντα 40 ωρών.

Τα μαθήματα διδασκαλίας διάρκειας δύο διδακτικών ωρών θα διεξάγονται:α)για το πρόγραμμα για αρχάριους δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή από 10:00 έως 12:00, κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου- Ιουνίου 2018 και β) για το πρόγραμμα Ιταλικών για τον Τουρισμό δύο (2) φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή από 15:00 έως 17:00.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17 Απριλίου 2018 και τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 132.

Η αίτηση θα αναρτηθεί εδώ : https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/italian20182/ στις 02/04/2018 και ώρα 09:00 π.μ., έως τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακολουθώντας τη διαδρομή https:Thessaloniki.gr/θέλω-από -το δήμο/θέλω-να-εξυπηρετηθώ/σπουδάζω/Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους είτε είναι δημότες είτε κάτοικοι του δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι Δημότες Θεσσαλονίκης(πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) ή κάτοικοι Δήμου Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας).

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των μαθητών, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και έχει δικαίωμα να απουσιάσει το μέγιστο σε δύο μαθήματα. Σε κάθε σπουδαστή που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 2313318666 και 2313318661