Την ερχόμενη Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου, θα συγκληθεί έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων, με μοναδικό θέμα τη δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα προκύψει από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με το ΤΕΙ Πειραιά.

Η βασικότερη ένσταση των πανεπιστημιακών, σχετικά με το νέο εγχείρημα του υπουργείου, είναι οτι την «επόμενη ημέρα» πολλοί καθηγητές των ΤΕΙ θα δηλώνουν πανεπιστημιακοί. Για το λόγ αυτό οι πανεπιστημιακοί αναμένετα να κρατήσουν σκληρή στάση έναντι των καθηγητών στα ΤΕΙ αρχής γενομένης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Έως σήμερα έχουν αναρτηθεί περίπου 900 προτάσεις και σχόλια στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης με «πρωταθλητή» το το άρθρο 2 για την συγκρότηση των 5 σχολών και των 27 τμημάτων του νέου ιδρύματος που έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 550 σχόλια

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο εντάσσονται αυτομάτως οι καθηγητές ΤΕΙ σε αντίστοιχες θέσεις πανεπιστημιακών χωρίς κρίση εκτός από τους πρωτοβάθμιους καθηγητές ΤΕΙ που εντάσσονται πρώτα σε προσωποπαγείς θέσεις και μετά θα κριθούν από τριμελή επιτροπή πανεπιστημιακών μία ανά σχολή που θα ορίσει ο υπουργός Παιδείας

Οι πρυτάνεις πάντως έχουν αποφασίσει ότι για την «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια:

- Να προβλέπεται ότι το γνωστικό αντικείμενο του υπό ένταξη Τμήματος ΤΕΙ εμπίπτει στην στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου υποδοχής.
- Το γνωστικό του αντικείμενο και το Πρόγραμμα Σπουδών του να αντιστοιχεί με διεθνώς καθιερωμένα πεδία πανεπιστημιακού επιπέδου και να μην είναι υποσύνολο αυτών.
- Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ Πανεπιστημίων, αποτελεί η αξιολόγηση τους με τις αντίστοιχες διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης που ισχύουν σε αυτά. Μέχρι να λάβει χώρα η ως άνω αξιολόγηση εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης βαθμίδας στα Πανεπιστήμια υποδοχής, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής ως εκλέκτορες σε εκλεκτορικά και εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε θέσεις διοικητικής ευθύνης.
- Τα μέλη του Τμήματος ΤΕΙ να έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα όπως αυτή θα αποδεικνύεται από το δημοσιευμένο έργο και τις ετεροαναναφορές.
- Να ενταχθεί και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών.
- Να έχει ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό για την εκπόνηση και βασικής έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει.
- Να έχει αποκτήσει την δυνατότητα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 30, παρ. 4 του Ν. 4485/2017.