Σε φάση ολοκλήρωσης μπαίνει η διαδικασία ένταξης των προσφυγόπουλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με τελευταίο βήμα την ίδρυση τάξεων υποδοχής σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτη Ανανιάδη 29 τάξεις υποδοχής θα λειτουργήσουν σε γυμνάσια, γενικά και επαγγελματικά λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Λειτουργούν, ήδη, περισσότερες από 80 τάξεις υποδοχής σε δημοτικά σχολεία. Στις τάξεις αυτές φοιτούν προσφυγόπουλα που ζούν σε διαμερίσματα του αστικού ιστού, επίσης ορισμένα παιδιά που προέρχονται από κέντρα φιλοξενίας, και τέλος μαθητές από λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τον Δεκέμβριο ξεκίνησαν στην Κεντρική Μακεδονία να λειτουργούν 17 συνολικά Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων για τα προσφυγόπουλα που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας και τα οποία εντάσσονται για πρώτη φορά στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Εκπαίδευση παρέχεται και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς, εντός και των οκτώ Κέντρων Φιλοξενίας της Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργούν παραρτήματα νηπιαγωγείων.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά, το σχολικό έτος 2017-2018 βρίσκει περισσότερα προσφυγόπουλα ενταγμένα στον πρωινό κύκλο των σχολείων και λιγότερα στις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης, γεγονός αποφασιστικό για την πλήρη ένταξή τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει έμπρακτα την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων χωρίς διακρίσεις, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές.