Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας απαντά στους γονείς που προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας θεωρώντας ότι το προεδρικό διάταγμα βάσει του οποίου η επιλογή των σημαιοφόρων στις παρελάσεις θα γίνεται με κλήρωση, είναι αντισυνταγματικό και παράνομο.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας, "το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (που ρυθμίζει μία σειρά θεμάτων της καθημερινής λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων) έχει ακολουθήσει την προβλεπόμενη για όλα τα Π.Δ. διαδικασία έκδοσης. Έχει υποβληθεί στο ΣτΕ για έλεγχο νομιμότητας κι έχουν ενσωματωθεί παρατηρήσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου πριν από την τελική του υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας".

Υπενθυμίζεται, πως οι γονείς εφτά αριστούχων μαθητών της Ε' και της ΣΤ' Δημοτικού κατέθεσαν προσφυγή στο ΣτΕ για το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, καθώς όπως επισημαίνουν μεταξύ άλλων πως η κλήρωση "μπορεί να αναδείξει ως σημαιοφόρο και τον πλέον ανίκανο μαθητή ή και τον έχοντα επιδείξει την πλέον κακή διαγωγή, καθ΄ όσον κανένα κριτήριο αξιοκρατικό δεν θεσπίζει".