Την πρόσληψη 227 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ως προσωρινούς αναπληρωτές, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018, 65 νηπιαγωγοί (ΠΕ60) και 162 δάσκαλοι (ΠΕ70), με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Οι αναλυτικοί, ονομαστικοί πίνακες, είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου,www.minedu.gov.gr.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 15 έως και τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017.