Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) συμμετέχει στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Horizon 2020 ERA-Mobilcar, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE).
Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 ERA-Mobilcar έχει ως απώτερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας στους ερευνητές, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της διαφυγής των ερευνητών από την Ελλάδα (φαινόμενο BrainDrain).
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος πρόκειται να οργανωθεί «Hμέρα Καριέρας για ερευνητές», στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν αφού προηγουμένως θα έχουν πάρει μέρος σε σχετικό εργαστήριο συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικής ανάπτυξης για την καλύτερη προετοιμασία τους.

Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, στις 10.00 - 12:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο I του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.-Πανεπιστημιούπολη) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ανοιχτή συνάντηση με σκοπό την παρουσίαση του προγράμματος, καθώς και την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις επόμενες ενέργειες υλοποίησής του.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, θα υπάρξει επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την «Ημέρα Καριέρας για ερευνητές» που έχει οριστεί για τις 9 Νοεμβρίου 2017.

Αν είστε Ερευνητικό Κέντρο/ Επιχείρηση/Φορέας δηλώστε συμμετοχή για την εκδήλωση στις 4 Ιουλίου 2017 εδώ

Αν είστε ερευνητής, (μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, κάτοχος μεταπτυχιακού, υποψήφιος-α διδάκτωρ, κάτοχος διδακτορικού, υποψήφιος-α μεταδιδακτορικός υπότροφος, κάτοχος μεταδιδακτορικού) δηλώστε συμμετοχή για την εκδήλωση στις 4 Ιουλίου εδώ.

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, 10.00-12.30 μ.μ.,

Αμφιθέατρο I (ΚΕΔΕΑ)

Προσέλευση 9:45 – 10:00

• 10:00 – 10:15 Χαιρετισμοί o καθ. Θεόδωρος Λαόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού o καθ. Γρηγόρης Τσόκας Επιστημ. Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ

• 10:15 – 10:30 κ. Δημήτρης Σανόπουλος, Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Επιστημ. Υπεύθυνος ERA-MobilCar «Παρουσίαση των δράσεων του έργου ERA-MobilCar»

• 10: 30 – 10:45 καθ. Παντελής Αγγελίδης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. «Ρεαλιστικές ιδέες ανάσχεσης του brain drain»

• 10:45 – 11:00 καθ. Ζήσης Σαμαράς, Δ/ντής Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής ΑΠΘ «Ανάπτυξη Τεχνολογίας για Καθαρά και Υψηλής Απόδοσης Αυτοκίνητα στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής»

• 11:00 – 11:15 καθ. Πάνος Αργυράκης, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) «Το ΕΛΙΔΕΚ και οι δράσεις του»

• 11:15 – 11:30 Λάμπρος Ρόρρης, Manager Software Research & Development, Crash & Safety BETA CAE Systems International AG «Καριέρα για Ερευνητές στην Ελλάδα; Γιατί όχι;»

• 11:30 – 11:45 Μανόλης Χατζηγιάννης Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων μέσω της Λιτής Ανάπτυξης- Ο ρόλος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ» • 11:45 – 12:15 Συζήτηση- Καφές