Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «HERITAG» και «Baden-Württemberg Stiftung» που συμμετέχει το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, πραγματοποιείται δεκαπενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2017, στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή επιστημόνων από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βαλένθια της Ισπανίας, το Πανεπιστήμιο «Ilia State University – ILIAUNI» της Γεωργίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Γεωργίας, το Πανεπιστήμιο «Shota Rustaveli State» της Γεωργίας, το «GIS and RS Consulting Center GeoGraphic» της Γεωργίας, την Εθνική Υπηρεσία Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γεωργίας, την εταιρεία Sky Travel LTD της Γεωργίας, το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Κατασκευών της Αρμενίας και το Τμήμα Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης της Γερμανίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος των Προγραμμάτων «HERITAG» και «Baden-Württemberg Stiftung» είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγητής Πέτρος Πατιάς.

Το πρόγραμμα «HERITAG» στοχεύει στη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ επιστημονικών φορέων στον τομέα της Γεωπληροφορικής και φορέων από τον χώρο της βιομηχανίας σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών και συνεχούς κατάρτισης στην τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διαχείριση του τουρισμού και στην επιχειρηματικότητα, με την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα «Baden-Württemberg Stiftung» χρηματοδοτείται από την ομώνυμη περιφέρεια της Γερμανίας και στοχεύει στην ανάδειξη των ωφελειών από τη χρήση σύγχρονων γεωδαιτικών μεθόδων στην καταγραφή και ακριβή γεωμετρική αποτύπωση Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα συμμετέχει, επίσης, η Σχολή Διαχείρισης Πληροφοριών και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Καρλσρούης και το Τμήμα Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας και Φωτογραμμετρίας του Πολυτεχνείου της Βαλένθια.

Το σεμινάριο είχε ως θέμα, την πρώτη εβδομάδα, την τεκμηρίωση του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας με χρήση σύγχρονων μεθόδων αποτύπωσης. Ξεκίνησε με την υποδοχή των συμμετεχόντων στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, τη ξενάγησή τους από το ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων και στην ευρύτερη αρχαιολογική περιοχή.

Την επόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μετρήσεις του αρχαιολογικού χώρου με χρήση διαφόρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε αεροφωτογράφιση του αρχαιολογικού χώρου έκτασης 2,5 στρ. περίπου, με τη χρήση του πρωτότυπου τετρακόπτερου (drone) του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης του ΑΠΘ. Παράλληλα, με την αεροφωτογράφιση του αρχαιολογικού χώρου με τη χρήση του πρωτότυπου drone, για την μετρητική τεκμηρίωση της ευρύτερης περιοχής η δεύτερη ομάδα των συμμετεχόντων ήρθε σε επαφή με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους eBee. Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήση υπέρυθρης κάμερας.

Την τρίτη ημέρα του σεμιναρίου, οι εργασίες συνεχίστηκαν με την παρουσίαση δύο επιμέρους σύγχρονων τεχνικών αποτύπωσης και τεκμηρίωσης. Ειδικότερα, ο αρχαιολογικός χώρος και κατ’ επέκταση οι επιμέρους διαμορφώσεις του (κατασκευές, κα.) αποτυπώθηκαν με χρήση Laser Scanner. Παράλληλα, μία δεύτερη ομάδα εργασίας παρακολούθησε την παρουσίαση του κινητού συστήματος χαρτογράφησης (Mobile Mapping System) το οποίο διαθέτει το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ και είναι το μοναδικό σύγχρονο σύστημα χαρτογράφησης στην Ελλάδα.

Την τέταρτη ημέρα, πραγματοποιήθηκε επίγεια φωτογραμμετρία στο «Ιερό της Εύκλειας», μετρήσεις επίγειων σημείων ελέγχου στον αρχαιολογικό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή με χρήση GPS, και συμπληρωματικές αποτυπώσεις από αέρα με το eBee.

Οι εργασίες του σεμιναρίου θα ολοκληρωθούν στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, έως τις 30 Ιουνίου 2017, με σειρά διαλέξεων στο αντικείμενο της αποτύπωσης και τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την επεξεργασία όλων των δεδομένων πεδίου καθώς και η τελική παρουσίασή τους.