Την πρώτη καταστατική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ, την ερχόμενη Πέμπτη 29 Ιουνίου και ώρα 10.00, στην Αίθουσα της Συγκλήτου, με την ενεργή υποστήριξη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετά από σχετική πρόσκληση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της, η Γενική Συνέλευση αναμένεται να αναδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και να εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης του Ομίλου.

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο του τετραπλού έλικα, ως του πεδίου συνεργασίας μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (κράτος), των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης του επιχειρείν, δηλαδή των επιμελητηρίων (αγορά), των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (γνώση) και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών (κοινωνία).

Καταστατικοί σκοποί του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ αποτελούν οι 11 θεματικοί στόχοι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Η σύσταση του ΕΛΙΚΑ αποτελεί μια πρωτοβουλία συνεργαζόμενων φορέων της Βόρειας Ελλάδας.

Μέλη του ΕΛΙΚΑ είναι ήδη οι ακόλουθοι 18 φορείς: η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Κοζάνης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος Πρεσπών, ο Δήμος Κορδελιού – Εύοσμου, ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών, ο Δήμος Χαλκηδόνας, ο Δήμος Θέρμης, ο Δήμος Σιντικής, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, το Επιμελητήριο Κιλκίς, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας της Σόφιας.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα εκλεγούν τα καταστατικά όργανα του νεοσύστατου Ομίλου ΕΛΙΚΑΣ (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή) και θα εγκριθεί το πρόγραμμα δράσης. Στη Γενική Συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από 45 μέλη, συμμετέχουν οι Πρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων, Ακαδημαϊκοί, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων και μέλη της Διοίκησης τους, οι Πρόεδροι και μέλη της Διοίκησης των ΤΕΙ κ.α.