Στα μαθήματα Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων, Ιστορία των Τεχνών, Υγιεινή, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2017.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Ιστορία των Τεχνών.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Υγιεινή.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ.