Με τις εξετάσεις μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι, που έχουν επιλέξει τις ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, θα εξεταστούν στη Φυσική, ενώ όσοι έχουν επιλέξει Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στην Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Οι υποψήφιοι, που έχουν επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, θα εξεταστούν στο μάθημα της Ιστορίας.