Σαφή και ξεκάθαρα χαρακτηρίζει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος τα θέματα στα μαθήματα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης και των Σύγχρονων Γεωργικών Επιχειρήσεων, στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Συγεκριμένα, για τις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, η Ομοσπονδία αναφέρει: «Στο πρώτο θέμα τα Σωστό - Λάθος και πολλαπλής επιλογής είναι ξεκάθαρα, με σαφήνεια διατυπωμένα και αφορούν το σύνολο της διδακτέας ύλης. Στο θέμα Β όμως υπάρχει μόνο ένα θέμα σύντομης ανάπτυξης, όπως και στο θέμα Γ, τα οποία είναι με σαφήνεια διατυπωμένα, αλλά καλύπτουν πολύ μικρό τμήμα ύλης. Στο τελευταίο θέμα Γ ζητήθηκε από τους υποψήφιους άσκηση, απλή εφαρμογή των τύπων του σχολικού βιβλίου».

Παράλληλα, για τις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις σημειώνεται πως «σύμφωνα με την ΟΕΦΕ τα θέματα είναι διατυπωμένα και καλύπτουν σχεδόν όλη την εξεταστέα ύλη».