Με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές τάξεις, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 18.00, στην αίθουσα 112 (1ος όροφος) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “I have rights” («Έχω δικαιώματα»). Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

•Επισκόπηση για τη συνειδητοπΗοίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαπολιτισμικών θεμάτων εκπαιδευτικών και μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

•Συλλογή μελετών περίπτωσης και καλών πρακτικών σχετικών με διαπολιτισμικά θέματα, ένταξη, μη-διάκριση, αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο

•Κατευθύνσεις για εκπαιδευτικούς σε μια εκπαίδευση που εμπερικλείει και δεν αποκλείει μαθητές (inclusive education).

Οι κύριες ομάδες-στόχος του έργου είναι: Μαθητές και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές σχολείων και διοικητικό προσωπικό και οι Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 εταίροι από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: RENASUP (Γαλλία), Inforef (Βέλγιο), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο της Σιένα (Ιταλία), Οργάνωση Pixel (Ιταλία), Πανεπιστήμιο Klaipeda (Λιθουανία) και Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ισπανία).