Σκληρή επίθεση κατά του υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εξαπέλυσε η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων σχετικά με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο μάθημα της Ιστορίας.

Ειδικότερα, για το πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιστορία, οι φιλόλογοι σημειώνουν ότι οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν την αδόκιμη χρήση ιστορικών όρων, όπως "υδραυλικοί άθλοι του Ηρακλή", "ελληνικοί μύθοι σχετιζόμενοι με πολεμικές ενέργειες", "εποχή του Χριστιανισμού" σε αντικατάσταση του όρου Βυζαντινή εποχή κ.ά.

Σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση της ύλης, οι φιλόλογοι σημειώνουν ότι υπονομεύεται η διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας, καθώς στη Δ' Δημοτικού αντικαθίσταται η Αρχαία Ελληνική Ιστορία από την οικογενειακή και την τοπική ιστορία, στην Ε' Δημοτικού αντικαθίσταται η Βυζαντινή Ιστορία από τη συρρικνωμένη συνεξέταση της Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, στην ΣΤ' Δημοτικού προβλέπεται η διδασκαλία μιας μεγάλης χρονικής περιόδου που αρχίζει από τον 15ο αιώνα και τελειώνει στη σύγχρονη εποχή.

«Έτσι το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην ίδρυση του Ελληνικού κράτους και στους δύο παγκόσμιους πολέμους, ενώ θεωρούνται ήσσονος σημασίας η τουρκοκρατία και η ελληνική επανάσταση» αναφέρεται.

Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι φιλόλογοι αναφέρουν ότι δίνεται μεγαλύτερο βάρος στη διδασκαλία της Ιστορίας των Νεότερων Χρόνων σε βάρος της Αρχαίας και της Βυζαντινής-Μεσαιωνικής Ιστορίας.

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων τονίζει ότι οι προτάσεις του υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «μεταβάλλει ριζικά τον χαρακτήρα του μαθήματος της Ιστορίας εκτρέποντάς το προς κατευθύνσεις που δεν πληρούν τους επιστημονικούς και παιδαγωγικούς του στόχους».