Ημερίδα με θέμα: «Κατάσταση φοίτησης και ακαδημαϊκές επιδόσεις φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και προτάσεις αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν» διοργανώνει το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ.

Στόχος της ημερίδας είναι σύμφωνα με τους διοργανωτές «η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο ΑΠΘ, σε ότι αφορά τους φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και τη διερεύνηση των δυσκολιών και αναγκών τους, καθώς επίσης και η παρουσίαση προτάσεων εφαρμογής καλών πρακτικών αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν.

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη συστηματική καταγραφή, που δίνει μια ακριβή και συγκροτημένη εικόνα της ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες στο ΑΠΘ και τονίζει τις δυσκολίες που οι εν λόγω φοιτητές αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι δυσκολίες αυτές είναι συνάρτηση του τρόπου και των κριτηρίων εισαγωγής τους και κατά συνέπεια του γνωστικού, εκπαιδευτικού και γλωσσικού τους υπόβαθρου, καθώς επίσης και των απαιτήσεων των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων και πεδίων σπουδών, σχετίζεται δε αντίστροφα με τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς που έχουν προβλεφθεί σε επίπεδο Τμημάτων ή Πανεπιστημίου για την υποστήριξη των φοιτητών αυτών. Το Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ δεσμεύεται αφενός να συνεχίσει τη διερεύνηση της ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και των παραγόντων που την επηρεάζουν και αφετέρου να υποβάλει προτάσεις για υπηρεσίες και πρακτικές υποστήριξης της φοίτησής τους».

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα δείτε ΕΔΩ.