Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για τυπικούς λόγους ακύρωσε την υπουργική απόφαση που αφορούσε τις προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείων και ρυθμίζονται θέματα του επαγγέλματός τους.

Η Ολομέλεια, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκρινε ότι θέματα άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, λειτουργίας φαρμακείου και δεοντολογίας φαρμακοποιών θα έπρεπε να ρυθμιστούν με νόμο ή με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση.

Οι ανώτατοι δικαστές, ωστόσο, τονίζουν πως το περιεχόμενο της επίμαχης υπουργικής απόφασης μπορεί να γίνει Προεδρικό Διάταγμα και να ξεπεραστεί το θέμα.

Με την απόφαση του το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε δεκτές τις αιτήσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Θεσσαλονίκης.