Τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η ΕΥΑΘ ΑΕ, με τα οποία ζητά την προσωρινή αναστολή της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση της Μονάδας Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων (ΜΚΑ) στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕΘ), συζητήθηκαν σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, δια του δικηγόρου της, υποστήριξε ότι η απόφαση σφράγισης της ΜΚΑ παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, διότι -όπως επισημάνθηκε- ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι να μη ρυπαίνεται το περιβάλλον. «Με την συγκεκριμένη απόφαση όμως θα ρυπανθεί, ενώ η συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας, που σχεδόν έχει περατωθεί, απορρυπαίνει το περιβάλλον».

Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο της ΕΥΑΘ, «η σφράγιση της Μονάδας συντελείται για λόγους γραφειοκρατικής εμμονής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να υπογραφούν δηλώσεις ορθής λειτουργίας του έργου, το οποίο δεν έχει καν προσωρινά παραληφθεί».

Πρόσθετη παρέμβαση στη διαδικασία έκανε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οποία ανέλαβε τη χρηματοδότηση των έργων τεχνικής ανασυγκρότησης της ΜΚΑ, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ. Όπως επισήμανε ο νομικός της σύμβουλος, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, τα λήμματα που παράγουν οι βιομηχανίες υφίστανται ικανοποιητική επεξεργασία απορρύπανσης, με αποτέλεσμα να μη ρυπαίνουν τον Θερμαϊκό Κόλπο.

«Αναγνωρίζουμε από τη μία τη μέριμνα της Περιφέρειας να τηρείται ο νόμος κι από την άλλη το ενδιαφέρον της ΕΥΑΘ να πειστεί ότι όλα κατασκευάστηκαν σωστά» σημείωσε ο ίδιος.

Κατά τη συζήτηση δεν παρέστη νομικός εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε «δεν κάνουμε παράσταση σε προσωρινές διαταγές», ενώ τόνισε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου, αλλά του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόφαση του δικαστηρίου θα γίνει γνωστή κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν θα γνωστοποιηθεί και η ημερομηνία της κύριας συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων.