Το "πράσινο φως” στο σχέδιο εξυγίανσης της ιστορικής Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική ΑΕ άναψε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας, σε συνέχεια της εκδίκασης της συμφωνίας βάσει του άρθρου 106Β του πτωχευτικού κώδικα που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου,

Το σχέδιο, στο οποίο είχαν συμφωνήσει τα εμπλεκόμενα μέρη και είχε κατατεθεί στις αρχές του έτους στο Πρωτοδικείο, δεν προβλέπει τη διαγραφή χρεών αλλά τη ρύθμισή τους, την πώληση θυγατρικών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας. Σημειώνεται πως οι υποχρεώσεις της στις 30/9/2016 ανέρχονταν στα 44,41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24,17 αφορούν οφειλές προς τις τράπεζες, 8,8 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, περί τα 700.000 ευρώ οφειλές προς τους εργαζόμενους και 8,36 εκατ. ευρώ προς προμηθευτές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Capital.gr, το σχέδιο εξυγίανσης που επικυρώθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας, προβλέπει τη ρύθμιση των οφειλών της εταιρείας προς τις Τράπεζες έως το 2031 (σ.σ. με περίοδο χάριτος ενός έτους), με σταθερές αποπληρωμές κεφαλαίου ύψους 10,35 εκατ. ευρώ την περίοδο έως το 2031 και μεταβλητές αποπληρωμές συνδεδεμένες με την επιτυχία υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε αυξανόμενο ποσοστό της λειτουργικής κερδοφορίας.

Επίσης το σχέδιο προβλέπει την πώληση προσωπικού ακινήτου στην Ύδρα (1,3 εκατ. ευρώ), την πώληση του γαλλικού οινοποιείου Millesime εκτιμώμενης αξίας 2 εκατ. ευρώ και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2 εκατ. ευρώ έως τις 31/12/2020. Σε ότι αφορά τις οφειλές προς τους αμπελουργούς η συμφωνία προβλέπει την έναρξη της αποπληρωμής τους έξι μήνες μετά την επικύρωση της συμφωνίας, των εργαζομένων σε 18 μήνες και την αποπληρωμή σε 180 άτοκες δόσεις των οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Παράλληλα θα υπάρξει και ένεση ρευστότητας ύψους κοντά στα 500.000 ευρώ, θα ενεχυριαστούν οι ελεύθερες βαρών μετοχές που κατέχουν οι βασικοί μέτοχοι προς εξασφάλιση των τραπεζών, οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα μειωθούν εφέτος κατά 15% και κατά 20% το 2018 ενώ οι πιστωτές θα εγκαταστήσουν Chief Restructuring Officer για την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης.