Τη δημιουργία ναυτιλιακού cluster στη Θεσσαλονίκη ζητά από την κυβέρνηση το Ελληνοαραβικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, με στόχο την προσέλκυση αραβικών επενδύσεων στην περιοχή. Αν υλοποιηθεί το αίτημα η Θεσσαλονίκη θα αποκομίσει πολλά οφέλη...

Ειδικότερα, το Ελληνοαραβικό Επιμελητήριο κατέθεσε δέσμη προτάσεων προς την κυβέρνηση και ζητά στη διάρκεια της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί  να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν στην εφαρμογή τους, καθώς θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσέλκυση αραβικών επενδύσεων και την ενίσχυση των εμπορικών και επιχειρηματικών  σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των 22 χωρών του Αραβικού κόσμου.

ΟΦΕΛΕΙΤΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Ελληνοαραβικό Επιμελητήριο προτείνει στην κυβέρνηση την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη δημιουργία  ενός "Ελληνοαραβικού Ναυτιλιακού  Cluster"  στη Θεσσαλονίκη, ως  δικτύου συνεργαζόμενων  επιχειρήσεων, μονάδων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας,  οργανισμών εκπαίδευσης (πανεπιστήμια, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά κέντρα), με την υποστήριξη της Πολιτείας  και σκοπό την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και την αύξηση της απόδοσης της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Το cluster μπορεί να αφορά σε:
Ναυτιλιακά παράγωγα
Ναυτικό εξοπλισμό
Ναυτιλιακές υπηρεσίες
Ναυτιλιακή απασχόληση
Ναυτικό και ακτοφυλακή
Ψυχαγωγική ναυτιλία
Θαλάσσιους λιμένες
Ναυπηγική.

Εύκολα κατανοεί κάποιος πως η δημιουργία του ναυτιλιακού cluster στη Θεσσαλονίκη σε συνδυασμό, μάλιστα, με την προέλκυση αραβικών επενδύσεων θα οφελήσει την πόλη, δημιουργώντας νέες βάσεις στις οικονομικές και κοινωνικές δομές.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CLUSTER
Ως Cluster, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Μικρών Αποστάσεων, Νίκο Βαρβατέ, θεωρούμε το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω από την εμπορική ναυτιλία σε μία χώρα.
Αυτές οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν μεν άμεσες υπηρεσίες στη ναυτίλια, όπως οι ναυλώσεις, οι ασφαλίσεις και οι επισκευές, αλλά και άλλες, που είναι λιγότερο εμφανείς, όπως η ναυτική εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση των στελεχών των επιχειρήσεων.