Ο Θεράπων ιατρός και μαθητής του Καρδιοχειρούργου Παναγιώτη Σπύρου...
μιλά για την περιπέτεια της υγείας του μεγάλου Καρδιοχειρούργου και τον θάνατό του που ήρθε μετά από πέντε μήνες νοσηλείας.