Αυξήθηκαν οι κλήσεις που δέχθηκε το 1142 την Τετάρτη συγκριτικά με την Τρίτη.

Όπως έγινε γνωστό δέχθηκε συνολικά 347 κλήσεις, εκ των οποίων 87 αφορούσαν σε καταγγελίες για το κάπνισμα.

Στο 1142 τηλεφώνησαν 55 άνθρωποι για αιτήματα βοήθειας για διακοπή καπνίσματος και 108 άνθρωποι ζήτησαν γενικές πληροφορίες για τον αντικαπνιστικό νόμο.

Αναλυτικά:

87 καταγγελίες

55 αιτήματα βοήθειας για διακοπή καπνίσματος

108 γενικές πληροφορίες για τον αντικαπνιστικό νόμο

63 κλήσεις δεν ολοκληρώθηκαν

20 έκλεισαν τη γραμμή πριν συνομιλήσουν με εκπρόσωπο

14 Άλλο