Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης με θέμα: «Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση», διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2019.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η αποτύπωση της δυναμικής σχέσης Τέχνης και Εκπαίδευσης, μέσω της ανάδειξης της λειτουργίας των τεχνών στο σύγχρονο σχολείο και των πρακτικών συνεργασίας τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (με έμφαση στο έργο χώρων πολιτισμού).

 Στις εργασίες του συνεδρίου θα υπάρχουν κεντρικές ομιλίες από εξειδικευμένους καθηγητές του Α.Π.Θ, στρογγυλή τράπεζα, βιωματικά εργαστήρια και πλήθος εισηγήσεων.

Χώροι διεξαγωγής συνεδρίου: Παρασκευή 22/11/2019 : Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Σάββατο 23 και Κυριακή 24/11/2019 : 2o και 12o Δημ. Σχολεία Αμπελοκήπων