Χωρίς νερό θα μείνει για αρκετές ώρες σήμερα περιοχή της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΑΘ, από τις 08:00 μέχρι τις 12:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω επανασύνδεσης αγωγού στις οδούς Χαλδίας με Αγίου Βασιλείου.

Λόγω των εργασιών, κατα το διάστημα εκτέλεσής τους, θα παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση των οδών, Χαλδίας, Αγίου Βασιλείου, Δαβάκη και Παρασκευοπούλου.

"Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης", τονίζει στην ανακοίνωσή της η Εταιρεία.