Την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 συγκαλείται νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ Α.Ε., στις 11 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Εγνατία 127, 7ος όροφος).

Θέματα της συνέλευσης είναι η εκλογή διευθύνοντος συμβούλου, νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ο ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.