Χωρίς νερό είναι αυτή την ώρα περιοχή του δήμου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, χωρίς νερό είναι νοικοκυριά στην Καυταντζογλου Λυσιμάχου 21 και σε όλες τις παρακείμενες οδούς.

Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 11:30.