Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Συγκεκριμένα, έχει προγραμματισθεί διακοπή ρεύματος στην δημοτική κοινότητα Βασιλικών για τις 8:00 το πρωί και συγκεκριμένα σε ολόκληρη την περιοχή Βλάχικα (ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΑΝΙΩΤΗ, ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ κ.λ.π.). 

Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι και τις 2:00 το μεσημέρι.

Όπως σημειώνει η ΔΕΔΔΗΕ, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.