Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε Πυλαία και Καλαμαριά.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 11:00 οι καταναλωτές στη Καλαμαριά, που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ των οδών Eθν. Aντίστασης - Θουκιδίδη - Γ.Σουρη - Ιουστινιανού κ.λ.π. καθώς επίσης και μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως - Αιγαίου - Χειμωνίδου - Λευκωσίας κ.λ.π.

Ακόμη διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη από τις 10:30 έως τις 13:30 στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ των οδών Εθν. Αντίστασης - Αιγαίου - Θερμαϊκού - Κ. Παλαμά κ.λ.π.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν επίσης από τις 08:00 έως τις 13:00, οι καταναλωτές, που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Κουντουριώτη από το ύψος του εργοστασίου Σταμιων μέχρι την Γερμανική Σχολή στην Πυλαία αλλά και εκατέρωθεν της οδού Απόλλωνος.