Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καπνίσματος», η  οποία με απόφαση που έλαβε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 1988, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Μαΐου, το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στέλνει το δικό του μήνυμα για τη διακοπή του καπνίσματος, έχοντας τον ρόλο του Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “SmokeFreeBrain” (Horizon2020).

Η ερευνητική ομάδα του SmokeFreeBrain και ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Προγράμματος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Παναγιώτης Μπαμίδης, συμμετέχουν ενεργά στην μάχη κατά του καπνίσματος, μέσω της επιστημονικής διερεύνησης και αξιολόγησης των διαφορετικών μεθόδων και καλών πρακτικών που μπορούν να οδηγήσουν στην οριστική διακοπή αυτής της τόσο επιβλαβούς για την υγεία εξάρτησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως νέοι άνεργοι, αλλά και σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), καθώς και ασθενείς με άσθμα, αλλά και πληθυσμούς των οικονομικά ασθενέστερων χωρών.

Κύριος στόχος του SmokeFreeBrain είναι:

-η ανάπτυξη νέων συστημάτων και εφαρμογών σε κινητά και φορητές συσκευές, προκειμένου μέσα από τη χρήση κοινωνικών μέσων και τεχνικών κοινωνικών δικτύων να προάγουν τη φυσική άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα, έτσι ώστε να τονώσουν την προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος.

-η ανάπτυξη και μελέτη νέων, σύγχρονων πρακτικών παρεμβάσεων, όπως η μέθοδος της νευροανάδρασης.

-η πολυδιάστατη αξιολόγηση των επιπτώσεων του ηλεκτρονικού τσιγάρου (επιγενετική μελέτη των επιπτώσεων του ηλεκτρονικού τσιγάρου κ.α.).

-η νευρο-επιστημονική (μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφίας) διερεύνηση των επιπτώσεων των διαφημίσεων υπέρ αλλά και κατά του καπνίσματος όπως και των συναισθημάτων που αυτές διεγείρουν σε καπνιστές και μη.

-η οικονομική αξιολόγηση όλων των ανωτέρω πολιτικών παρέμβασης, με σκοπό τον σχεδιασμό ενός συνολικού πλάνου και πολιτικής υγείας για την τελική ενσωμάτωσή τους στα εθνικά προγράμματα αντιμετώπισης του καπνίσματος και ειδικότερα την δυνατότητα εφαρμογής τους σε οικονομικά ασθενέστερες χώρες.

Στην υλοποίηση του έργου, διάρκειας 36 μηνών (η ολοκλήρωσή του αναμένεται τον Μάιο του 2019) εργάζονται συνολικά 12 Ευρωπαϊκοί φορείς/εταίροι από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, smokefreebrain.eu.