Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Καλοχώρι και στα Κουφάλια.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν νοικοκυριά από τις 08:00 έως τις 13:00, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Ι.Δραγούμη(από Ολύμπου ως Πτολεμαίων), Ρέμπελου, Ιουστινιανού (από Δραγούμη ως Βενιζέλου), Βενιζέλου (από Βαμβακά ως Ιουστινιανού), Ζαλίκη, Φιλίππου (από Συγγρού ως Ζαλίκη).

Ακόμη, διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη από τις 08:00 έως τις 14:00 στην  περιοχή Καλοχωρίου τα εργοστάσια Ντοραλ, Κυριμλιδης, Ορυζόμυλοι Μακεδονίας, Κουτσουπάκη, Κεχρι, Μαρινιδης, Βιολεβ Χαριτου, Καπανικης Υιος, νετ οιλ α.ε, Αφοί Φραντζεσκάκοι, Φλωροκαπης, Αδαμίδης.

Επίσης, χωρίς ρεύμα θα μείνει, από τις 09:00 έως τις 13:30, περιοχή Κουφαλίων τα αρδευτικά όρια Κουφαλίων με νομό Πέλλης και τα αρδευτικά Κουφαλίων προς Λιβαδίτσα και Ραχώνα & τα κοινοτικά αντλιοστάσια φ/β Μουλας, φ/β Βογιατζής & ιερό ησυχαστήριο Αγ. Γρηγορίου Παλαμά.