Με νέα NAVTEX προκαλεί ξανά η Τουρκία και μάλιστα στο κεντρικό Αιγαίο, στις 28-30 Μαΐου και στις 11 Ιουνίου.

Η περιοχή που παράνομα δεσμεύεται για άσκηση από το σταθμό της Σμύρνης, βρίσκεται μεταξύ Σκύρου και Ψαρών.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0581/18 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date16-05-2018 16:36)

TURNHOS N/W : 0581/18

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE,

ON 28-30 MAY 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 31 MAY 18 FROM 0901Z TO 1200Z, 11 JUN 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 12 JUN 18 FROM 0901Z TO 1200Z, 13 JUN 18 FROM 0500Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N - 025 21.00 E

38 45.00 N - 024 52.00 E

38 18.00 N - 024 52.00 E

38 18.00 N - 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.