Αλλαγές ανακοίνωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) τροποποιώντας τη διαδρομή της γραμμής 39- 39Α, καταργώντας στάσεις και εντάσσοντας μία νέα στο πρόγραμμα λειτουργίας.

Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από την Τετάρτη 27 ∆εκεµβρίου 2017, ύστερα από σχετική απόφαση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Οργανισμού:

«Μετά από σχετική απόφαση τον Ο.Σ.Ε.Θ., από την Τετάρτη 27 ∆εκεµβρίου 2017 Θα ισχύσουν οι εξής αλλαγές:

1. Τροποποιείται η διαδροµή επιστροφής της Λεωφορειακής Γραµµής Ν°39 - 39Α, στο τµήµα της Πλ. ∆ηµοκρατίας, ως εξής:
... (υφιστάµενη διαδροµή) - 26ης Οκτωβρίού - Εγνατία - ∆ωδεκανήσου - (υφιστάµενη διαδροµή)...

2. Καταργείται και αποξηλώνεται ο ιστός της υφιστάµενης στάσης µε ονοµασία «Πλ. ∆ηµοκρατίας» και µε κωδικό Γ-05 / 001.

3. Εντάσσεται στο πρόyραµµα λειτουργίας η στάση µε την ονοµασία «Φράyκων» και µε κωδικό Γ-05 / 038.

4. Καταργείται από το Πρόγραµµα λειτουργίας η στάση µε την ονοµασία «∆ηµόκριτος» και µε κωδικό Γ-05 / 005».