Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών ηλικίας έως 17 ετών που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Παιδιών.

Το 2016 στην Ευρωπαϊκή Ενωση 24,8 εκατ. παδιά ή το 26,4% του πληθυσμού ηλικίας 0 έως 17 ετών κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Το ποσοστό των παιδιών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ έχει ελαφρώς μειωθεί με την πάροδο των ετών από 27,5% το 2010 σε 26,4% το 2016.

Εντούτοις, παρατηρήθηκαν αντιθετικές τάσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το 2016, σχεδόν το ήμισυ των παιδιών κινδύνευαν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στη Ρουμανία (49,2%) και τη Βουλγαρία (45,6%). Ακολούθησαν Ελλάδα (37,5%), Ουγγαρία (33,6%), Ισπανία (32,9%), Ιταλία (32,8%) και Λιθουανία (32,4%).

Στην απέναντι πλευρά της κλίμακας τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Δανία (13,8%), τη Φινλανδία (14,7%) και τη Σλοβενία ​​(14,9%), στην Τσεχία (17,4%) και στις Κάτω Χώρες.

Η μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα

Οπως αναφέρει η Eurostat, στα περισσότερα κράτη- μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των παιδιών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε από το 2010 έως το 2016.

Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στη Λετονία (από 42,2% το 2010 σε 24,7% το 2016. Σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν επίσης στην Πολωνία (-6,6 μονάδες), την Ιρλανδία (-5,3 μονάδες βάσης μεταξύ 2010 και 2015), την Ουγγαρία (-5,1 μονάδες βάσης), τη Βουλγαρία (-4,2 μονάδες) και τη Λιθουανία (-3,4 μονάδες βάσης).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (από 28,7% έως 37,5% ή +8,8 ποσοστιαίες μονάδες) και την Κύπρο (+7,8 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τη Σουηδία (+5,4%) και την Ιταλία (+1,1% .

Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 18 ετών που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, από 27,5% το 2010 σε 26,4% το 2016.