Χωρίς νερό βρίσκονται αυτή την ώρα περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα χωρίς νερό έχουν μείνει νοικοκυριά στην Άνω Πόλη,  στην οδό Πηλεώς 6 και σε όλες τις παρακείμενες οδούς 

Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 13:00.

Ακόμα χωρίς νερό είναι η οδός Αλκαμένους 16 στην περιοχή Χαριλάου, καθώς και όλες οι παρακείμενες σε αυτήν οδοί.

Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 12:00.