Η αποζημίωση των κατοίκων της Ειδομένης, η διαδικασία πολεοδομικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των δομών φιλοξενίας και η εκκαθάριση παλαιών αιτημάτων ασύλου, ρυθμίζονται με τροπολογία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή εβδομάδα.

Με την τροπολογία δρομολογείται η αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων στα δημοτικά διαμερίσματα Ειδομένης, Ευζώνων και Πολυκάστρου του δήμου Παιονίας Κιλκίς, για ζημιές που οφείλονται σε πράξεις προσφύγων ή μεταναστών και οι οποίες έχουν καταγραφεί στο πρακτικό επιτροπής που συστήθηκε από το δήμο Παιονίας. Η αποζημίωση αφορά σε ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, επαγγελματικό και οικιακό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις εξαιτίας της εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών το 2015 και 2016. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των περίπου223.000 ευρώ. Η αποζημίωση θα γίνει με πιστώσεις από τα εισπραττόμενα έσοδα από τα παράβολα για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών. Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα επιχορηγήσει τον δήμο Παιονίας με το αντίστοιχο ποσό για την καταβολή του στους δικαιούχους.

Εξάλλου με την τροπολογία καθορίζεται η διαδικασία περιβαλλοντικής και πολεοδομικής αδειοδότησης των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και των δομών φιλοξενίας. Επίσης, εισάγεται η δυνατότητα παρέκκλισης από πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις για τις ανάγκες εγκατάστασης δομών ταυτοποίησης, υποδοχής ή φιλοξενίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά διευκρινίζεται ότι η παρέκκλιση που εισάγεται δεν αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία. Καθώς οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν προσωρινό χαρακτήρα, θεσμοθετείται διαδικασία απομάκρυνσής τους, κατ' αναλογία με παλαιότερες ρυθμίσεις, όπως στην περίπτωση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής των δομών χορηγείται με κοινή απόφαση των υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ