Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε την πολυετή δικαστική μάχη των 393 καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών, που απολύθηκαν από τις θέσεις τους στις 16 Σεπτεμβρίου 2013. Με την υπ' αριθμ. 1194/2017 απόφασή του απέρριψε την αναίρεση, που είχε ασκήσει το Ελληνικό Δημόσιο στις 20-11-2014 κατά της θετικής για τις καθαρίστριες απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως το Ελληνικό Δημόσιο ζητούσε να ανασταλεί η υπ' αριθμ. 1584/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την επανατοποθέτηση των υπαλλήλων καθαρισμού (καθαρίστριες), που απασχολούνται στο υπουργείο Οικονομικών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την επίμαχη απόφαση του είχε κάνει δεκτή την αίτηση των καθαριστριών και αναγνώρισε ότι η κατάσταση της διαθεσιμότητας που τέθηκαν, λόγω κατάργησης των θέσεων τους, συνιστά άκυρη καταγγελία των εργασιακών τους συμβάσεων.

Ακόμη, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, μεταξύ των άλλων, είχε κρίνει ότι η κατάσταση σε θέση διαθεσιμότητας των καθαριστηρίων, είναι αντίθετη στο δημόσιο συμφέρον και η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους προσκρούει στις επιταγές των άρθρων 5, 22 και 25 του Συντάγματος (κατοχύρωση οικονομικής ελευθερίας, προστασία της εργασίας, κατοχύρωση της αρχής της αναλογικότητας κ.λπ.) και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τέλος, οι δικηγόροι των καθαριστριών Γιάννης Καρούζος και Ελένη Διονυσοπούλου σε δήλωσή τους αναφέρουν ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου «σηματοδοτεί νομική και ηθική δικαίωση ενός αγώνα», που στήριξαν νομικά, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί «μία σημαντική παρακαταθήκη στο νομικό πολιτισμό της χώρας μας και στη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου».