Συνολικά 19 αστακοί κατασχέθηκαν νωρίς το πρωί σήμερα στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 19 τεμάχια συνολικού βάρους έξι κιλών και εξακοσίων πενήντα γραμμαρίων (6.650 γρ.) μαλακόστρακα του είδους “PALINURUS ELEPHAS” (αστακός) κεφαλοθώρακα 07-08 εκατοστών (κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μήκους των 09 εκατοστών) και βάρους 350-380 γραμμαρίων (κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου βάρους των 420 γραμμαρίων), τα οποία κατασχέθηκαν μετά από διενεργηθέντα έλεγχο στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, και συγκεκριμένα εντός φορτηγού οχήματος.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης βεβαιώθηκαν συνολικά δύο παραβάσεις, ενώ τα ανωτέρω αλιεύματα πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.