Συλλαλητήριο πραγματοποιούν αυτή την ώρα συμβασιούχοι πυροσβέστες στο κέντρο της Αθήνας.

Οι πυροσβέστες διεκδικούν την ανανέωση των συμβάσεων, πλήρη εναρμόνιση με τα καθήκοντα του μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των πυροσβεστών τριετούς ανανέωσης, ένταξη στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά, δικαιώματα σε περίπτωση τραυματισμού.