Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, οι αιτήσεις σύνδεσης οικοπέδων χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, της περιοχής Μετεώρων Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά, με το δίκτυο αποχέτευσης  ΕΥΑΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο αρμόδιο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Σύνδεσης Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98, 1ος όροφος και θα υποβάλλουν αίτηση που θα συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων του Δήμου Παύλου Μελά Στέφανο Βάρφη.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση θα συνοδεύεται και με τα ακόλουθα έγγραφα:

Βεβαίωση του Δημάρχου Δημήτρη Δεμουρτζίδη ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο ανήκει στο Δήμο Παύλου Μελά, ότι το κτίσμα είναι αυθαίρετο και να δηλώνονται οι όροφοι αυτού. Αν υπάρχει υπόγειο συμπληρώνεται και η ανάλογη δήλωση.

Έγγραφα σύνδεσης του κτίσματος με άλλους κοινωφελείς οργανισμούς (π.χ. ΔΕΗ).

Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό στο οποίο φαίνεται η θέση του οικοπέδου, το Ο.Τ., οι διαστάσεις του και κυρίως το μήκος της πρόσοψης ή των προσόψεων του οικοπέδου, καθώς και το πλάτος του δρόμου ή των δρόμων, όπως επίσης και υπόδειξη από πλευράς Δήμου, του επιθυμητού σημείου κατασκευής της ιδιωτικής διακλάδωσης του οικοπέδου με το αποχετευτικό δίκτυο.

Θα ακολουθεί η εξέταση της αίτησης και ο υπολογισμός της δαπάνης κατασκευής της ιδιωτικής διακλάδωσης και πληρωμή στο Ταμείο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ποσού τουλάχιστον ίσου με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Επιπλέον ο ενδιαφερόμενος θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποδέχεται την ενσωμάτωση και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού, μέσω του λογαριασμού της υδροληψίας του, σε τρεις (3) δόσεις.

Τα παραπάνω ισχύουν γενικά, εκτός ειδικών περιπτώσεων οι οποίες, θα αντιμετωπιστούν ανάλογα.

Πληροφορίες στο Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων 2313 302345.