Σήμερα, όπως και σχεδόν κάθε μέρα, οι Τούρκοι προχώρησαν σε μαζικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, ένας σχηματισμός αποτελούμενος από δύο F-16, καθώς και δύο μεμονωμένα CN-235, προέβησαν σε τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθήνας και σε 37 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου (17 και 17 από τα 2 CN-235 και τρεις από τον σχηματισμό) σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Δύο αεροσκάφη, μάλιστα, ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκε και μία εικονική αερομαχία.

Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.