Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή που είχαν κάνει 237 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς κρίθηκε συνταγματική η διάταξη του άρθρου 38 του νόμου 4351/2015 για την προσμέτρηση της υπηρεσίας τους.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με tanea.gr, οι εκπαιδευτικοί ζητούσαν την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες κυρώθηκαν οι από 6.9.2016 και 23.9.2016 οριστικοί πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων ΠΕ της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2016-2017, κατά το σκέλος εκείνο που «εντάσσονται στους αντίστοιχους πίνακες (και προτάσσονται έναντι των αιτούντων/επιτυχόντων σε παρελθόντες διαγωνισμούς ΑΣΕΠ), λόγω μοριοδότησης, εκπαιδευτικοί μη συμμετασχόντες ή μη επιτυχόντες σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, εκ μόνης της προϋπηρεσίας τους».

Η αυξημένη, επταμελής σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1882/2017 απόφασή του (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Κατερίνα Σακελλαροπούλου και εισηγητής ο πάρεδρος Ιωάννης Παπαγιάννης) απέρριψαν ως αβάσιμους και αόριστους όλους τους ισχυρισμούς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και αποφάνθηκε ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν παραβιάζουν καμία συνταγματική αρχή.