Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και σήμερα στην Εγνατία Οδό, λόγω εκτέλεσης εργασιών τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο οδικό τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πολυμύλου (227ο χιλιόμετρο), έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Βέροιας (252ο χιλιόμετρο) της Εγνατίας Οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Εκτάκτου Ανάγκης (ΛΕΑ), ως εξής:

  • Την 14-7-2017 στην κατεύθυνση κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πολυμύλου έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Βέροιας.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της Εγνατίας Οδού.