Μετά τους δικηγόρους και οι συμβολαιογράφοι αντιτίθενται στη χρήση POS και, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του συνδικαλιστικού τους οργάνου, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους για άμεση προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

Η απόφαση των συμβολαιογράφων κατά της χρήσης POS έρχεται μετά και τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έκρινε ότι η υπουργική απόφαση για τη χρήση POS «δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι καταναλωτές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4446/2016». Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στη γνωμοδότηση της Αρχής, δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων με τη χρήση POS από τους δικηγόρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβολαιογράφοι θεωρούν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι ανάλογης φύσεως με αυτές των δικηγόρων και ως εκ τούτου, εφόσον εξαιρεθούν οι δικηγόροι, το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με τον δικό τους κλάδο.

Σε εκκρεμότητα

Το όλο ζήτημα, έπειτα από προσφυγή των δικηγορικών συλλόγων, εκκρεμεί στα δικαστήρια. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι να υπάρξει ετυμηγορία επί του θέματος η υπουργική απόφαση για τη χρήση POS θα εφαρμοστεί κανονικά.

Οι ίδιοι κύκλοι διευκρινίζουν ότι η απόφαση της Αρχής έχει γνωμοδοτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα, καθώς αρμόδια να κρίνει το θέμα είναι η Δικαιοσύνη.

Πάντως μέχρι τη δικαστική επίλυση του ζητήματος και με δεδομένο ότι η προθεσμία για την τοποθέτηση POS λήγει στις 26.7.2017, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος αποφάσισε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου οι συμβολαιογράφοι να επωφεληθούν των οικονομικότερων χρεώσεων και να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων σε περίπτωση ελέγχου.

Πηγή: kathimerini.gr