Με 395 εποχικούς υπαλλήλους θα καλύψει τις πρόσκαιρες ανάγκες του το ΚΕΕΛΠΝΟ το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας.

Όπως γράφει το dimosio.gr, η πλειονότητα των θέσεων αφορά διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, διασώστες/πλήρωμα ασθενοφόρων, ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τη κατανομή των θέσεων:

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές 5

Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές 65

Διασώστες/Πλήρωμα Ασθενοφόρου 40

Επιδημιολόγοι Πεδίου 5

Επισκέπτες Υγείας 5

Ιατροί 82

Κοινωνικοί Λειτουργοί 53

Μαίες 8

Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ 76

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 5

Συντονιστές Πεδίου 3

Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων 8

Ψυχολόγοι 40

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 25 Ιουλίου 2016, ώρα 15.00.