Στην αποκοπή αποσύνδεση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από τα μπαλκόνια καταναλωτών, προχωρά για λόγους ασφαλείας η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας.

Η αποσύνδεση γίνεται με τη χρήση γερανοφόρων οχημάτων, ενώ όπως τονίζει στην ανακοίνωση της η Εταιρεία εξάντλησε όλα τα μέσα για την ενημέρωση των καταναλωτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μετά την υποβολή αιτήματος από τον Προμηθευτή (Χρήστη του Δικτύου Διανομής) για αποσύνδεση τροφοδοσίας εγκαταστάσεων καταναλωτών, αφού εξάντλησε όλα τα μέσα για την ενημέρωση των καταναλωτών (διενέργεια τηλεφωνικής ενημερωτικής επικοινωνίας, αποστολή ενημερωτικής επιστολής και επίδοση Εξωδίκου Πρόσκλησης-Δήλωσης), προχωρεί ήδη για λόγους ασφαλείας στην αποκοπή και αποσύνδεση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στα μπαλκόνια των Καταναλωτών με την χρήση γερανοφόρων οχημάτων.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) πέραν των ανωτέρω, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ενώπιον των δικαστηρίων".