Δωρεάν μπορούν να υποβάλλουν τις φορολογικές του δηλώσεις μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2017 μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου οι σεισμόπληκτοι του νησιού. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο οργανισμός, αυτό ισχύει για εκείνους που τα σπίτια έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, δηλαδή έχουν σημανθεί με κόκκινο, προκειμένου να βοηθηθούν στην υποβολή των δικαιολογητικών τους για τα πάσης φύσεως βοηθήματα,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους, στην υπεύθυνη κοινωνικό λειτουργό, στο τηλέφωνο 22510 27501 εσωτερικό 2, προκειμένου να καθοριστεί το ραντεβού για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.