Προσλήψεις με γρήγορες διαδικασίες σε υπουργεία, ΔΕΚΟ και υπηρεσίες του Δήμου αναμένεται να γίνουν μέσα στον Ιούλιο, με 816 άτομα να βρίσκουν απασχόληση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 521 εποχικούς υπαλλήλους και 295 μόνιμους.

Οι ειδικότητες:

Οδηγοί

Τεχνίτες

Χειριστές μηχανημάτων

Φύλακες

Καθαριστές

Διοικητικοί

Εφοριακοί

Οι θέσεις

Υπουργείο Οικονομικών: 46

Υπουργείο Ναυτιλίας: 63

Υπουργείο Δικαιοσύνης: 186

ΔΕΗ: 104

ΕΒΖ: 183

Δήμοι: 132

Μουσείο Ακρόπολης: 40

Περιφέρεια: 18

Σχολή Υπαξιωματικών: 24

Κινηματογραφική εταιρεία Αθηνών: 20

Τα κριτήρια για την πρόσληψη είναι:

Ο χρόνος ανεργίας

Πολυτεκνία ή τέκνο πολυτεκνικής οικογένειας

Τριτεκνία

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

Χρόνος εμπειρίας