Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του σαββατοκύριακου προς τη Χαλκιδική. Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη και οι ταχύτητες χαμηλές.

Τα προβλήματα αρχίζουν μετά τη Βούλγαρη και η κίνηση είναι πυκνή μέχρι και το Νέο Ρύσιο. Στη συνέχεια η ταχύτητες αυξάνονται, ενώ όσοι κινούνται προς το πρώτο πόδι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και στο ύψος της Ποτίδαιας, κοντά στα ξενοδοχεία.

Στο δεύτερο πόδι μικροπροβλήματα αναφέρονται μόνο στο φανάρι της Νικήτης.