Πορεία στους χώρους τους Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν φοιτητές του "Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών" σχετικά με την εγκληματικότητα και το πρόβλημα των ναρκωτικών που είναι σε έξαρση στην Πανεπιστημιούπολη.

Κατά την πορεία τους μέσα στο ΑΠΘ, οι φοιτητές του ΜΑΣ έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για το Πανεπιστήμιο που επιθυμούν.

"Όχι στις πιάτσες του θανάτου. Πανεπιστήμιο και Κοινωνία ελεύθερα από ναρκωτικά" ήταν το κεντρικό μήνυμα της πορείας.