Την ακύρωση, ως αντισυνταγματική και παράνομη, της υπουργικής απόφασης, που επιβάλει την καθιέρωση των πληρωμών μέσω κάρτας (POS), ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας η Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνων (ΔΣΑ).

Όπως επισημαίνεται στην προσφυγή της ΓΣΕΒΕΕ, ο επιτηδευματίας υποχρεούται να υπογράψει σύμβαση με τράπεζα και να αγοράσει το POS, η οποία για κάθε συναλλαγή λαμβάνει προμήθεια ανάλογα με τον κύκλο των εργασιών της κάθε επιχείρησης, ενώ πλήττονται οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη πληγεί από την οικονομική κρίση.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα ποσά που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρηματιών μπορεί να κατασχεθούν λόγω οφειλών, ακόμη και χαμηλού ύψους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρώνονται οι εργαζόμενοι, προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις.

Η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι για την πάταξη της φοροδιαφυγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα ηπιότερα, πρόσφορα και αποτελεσματικά μέτρα, όπως είναι η ενίσχυση των ελκτικών μηχανισμών και η παροχή κινήτρων έτσι ώστε οι καταναλωτές να ζητούν και να λαμβάνουν παραστατικά για τις συναλλαγές.

Ο ΔΣΑ, από την πλευρά του, αναφέρει ότι η υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική, ενώ σημειώνει ότι οι δικηγόροι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 4446/2016.

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των δικηγόρων με τους εντολείς τους θα μετακυληθεί στους τελευταίους, κάτι που θα έχει ως συνέπεια την αδικαιολόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δυσχέρεια πρόσβασης στην Δικαιοσύνη για τους πολίτες.